perfumeria czechowice coco chanel perfumeria czechowice montale perfumeria czechowice montale perfumeria czechowice gucci guilty perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice bvlgari perfumeria czechowice ysl perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice perfumeria czechowice
Karta stlego klienta
Karta stlego klienta

Karta stałego klienta

Program lojalościowy dla naszych klientów.

KARTA STAŁEGO KLIENTA
VIP CARD

Upoważnia klienta do stałego rabatu 10%.
Rabat nie dotyczy produktów objętych specjalną promocją. Za zakup tych produktów klient otrzymuje jedynie punkty na karcie.
  • Za każde wydane 10zł klient otrzymuje 1 punkt.
  • Zebrane punkty uprawniają do kolejnych rabatów.

Obowiązują poniższe progi rabatowe:

50 punktów – 15zł rabatu
100 punktów- 40 zł rabatu
150 punktów- 75 zł rabatu
200 punktów- 120 zł rabatu

Dzięki karcie VIP klient informowany jest o akcjach rabatowych,  konsultacjach makijażowych i pielęgnacyjnych oraz o nowościach